Telefony alarmowe 998 / 112

Pamiętaj - fałszywy alarm może być przyczyną ludzkiej tragedii !!!

stoją od lewej: Mirosław Grabowski, Mikołaj Nowicki, Dawid Hejwosz, Hubert starosta, Marek Trochimowicz, Mateusz Kozłowski, Maciej Trochomowicz, Marek Bednarz, Marek Człapa. u dołu od lewej: Beata Przybył, Kamila Leśniewska, Magdalena Hejwosz, Patrycja łopata, Joanna Wojciechowska, Małgorzata Trochimowicz, Angelika Koput.
stoją od lewej: Mirosław Grabowski, Mikołaj Nowicki, Dawid Hejwosz, Hubert starosta, Marek Trochimowicz, Mateusz Kozłowski, Maciej Trochimowicz, Marek Bednarz, Marek Człapa.
u dołu od lewej: Beata Przybył, Kamila Leśniewska, Magdalena Hejwosz, Patrycja łopata, Joanna Wojciechowska, Małgorzata Trochimowicz, Angelika Koput.
 
ZARZĄD
 

Skład obecnego zarządu wybranego w dniu 17 stycznia 2011 r. tworzą:

  • Prezes - Maciej Trochimowicz
  • Wiceprezes - naczelnik - Marek Trochimowicz
  • Wiceprezes - Marek Bednarz
  • Z-ca Naczelnika - Hubert Starosta
  • Sekretarz - Marek Człapa
  • Skarbnik - Damian Kaczmarek
  • Gospodarz - Dawid Hejwosz
  • Kronikarz - Angelika Koput
  • Członek - Mateusz Kozłowski

Z Kart Kroniki OSP Sokolniki Małe

17 maja 1925 roku to dla mieszkańców wsi Sokolniki Małe w gminie Kaźmierz, data wyjątkowa. Tego dnia właśnie mieszkańcy Sokolnik Małych postanowili powołać w wiosce Ochotniczą Straż Pożarną. W gronie jej założycieli znaleźli się; Jan Bober, Piotr Adamowicz, Mikołaj Adamowicz, Jakub Bednarz, Mikołaj Adamowicz, Adam Bednarz, Jan Adamowicz, Stanisław Płochacz, Marian Bober, Adam Nowicki, Edmund Płochacz, Jan Hejwosz, Mieczysław Sohns, Stanisław Piotrowski, Antoni Płochacz, Adam Nowicki, Józef Pielucha, Czesław Pielucha, Bolesław Przebierała. Początkowo była to straż konna z ręczną sikawką, która została zakupiona jeszcze przed powstaniem OSP około roku 1922 i służyła strażakom do roku 1950. Następnie był już do dyspozycji ciągnik rolniczy z przyczepą, na której transportowano motopompę i beczkowóz.

W roku 1950 Sokolnicka straż zakupiła pierwszy w swojej historii samochód. Był to samochód marki „MORIS”- nie był to typowy samochód pożarniczy, ale druhowie przystosowali go do potrzeb straży. „MORIS” służył tamtejszym strażakom do roku 1963. Następnym samochodem był „STAR 20”, przekazany przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Szamotułach. „Star 20” był na wyposażeniu jednostki w latach 1969-1976.

Po ze złomowaniu go w 1977 roku strażacy otrzymali samochód pożarniczy „Żuk”. Po jego 27-letniej służbie w 2004 roku został wycofany ze służby i przekazany przez Urząd Gminy w Kaźmierzu do Zakładu Usług Komunalnych. Do Sokolnik Małych natomiast w roku 1998 został przekazany przez Urząd Gminy „Star 25”, który po zakupie nowego samochodu w roku 2005 został również wycofany ze służby. Obecnie druhowie z OSP Sokolniki Małe dysponują pojazdem na podwoziu „Star 266” z wyposażeniem, którego nie powstydziłaby się niejedna jednostka Państwowej Straży Pożarnej.

Największym kapitałem OSP w Sokolnikach Małych są jednak obywatele tej wsi: ofiarni i od lat nieliczący przepracowanych społecznie godzin. To dzięki nim, między innymi wybudowano nową remizę strażacką, którą uroczyście oddano do eksploatacji 15 lipca 1984 roku. Na czele jednostki stał wtedy dh Benon Szeffler, pełniący funkcję prezesa od roku 1982.

W roku 2000 jednostka otrzymała nowy sztandar. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. proboszcz Zdzisław Potrawiak. W tym samym roku wielkim zaufaniem obdarzono jednego z druhów sokolnickiej jednostki, dh Stanisława Kłosa, któremu powierzono funkcję Komendanta Gminnego.

20 maja 2001 roku straż pożarna w Sokolnikach Małych obchodziła jubileusz 75-lecia swojego istnienia. W uroczystościach uczestniczyli m.in. starosta szamotulski Paweł Kowzan, oraz wójt gminy Kaźmierz Wiesław Włodarczak.

Druhowie strażacy z Sokolnik Małych wielokrotnie zajmowali czołowe pozycje w organizowanych na szczeblu gminy i powiatu zawodach pożarniczych. Bywały lata, że nie mieli sobie równych w wielu kategoriach. Między innymi w roku 2005 na powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych w Obrzycku zarówno mężczyźni jak i kobiety powyżej lat 18-stu zajęli pierwsze miejsce.

W maju 2005 roku podczas uroczystej gali w auli UAM w Poznaniu wielkopolskim strażakiem OSP roku 2005 wybrano Benona Szefflera, a cała jednostka otrzymała tytuł honorowy „Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna roku 2005”.

W roku 2006 na powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych, które odbywały się w Pniewach, drużyna męska po raz czwarty z kolei zajęła I miejsce.

17 czerwca 2007 roku na zawodach gminnych w Bytyniu reprezentacja Sokolnik, zajmując I miejsce wywalczyła sobie prawo reprezentowania Gminy Kaźmierz w powiatowych zawodach w Dusznikach Wlkp. Pomimo kłopotów ze sprzętem reprezentacja Gminy Kaźmierz po raz piąty zajęła I miejsce.

W roku 2008 nastąpiły duże zmiany w funkcjonowaniu jednostki. Urzędującego długoletniego prezesa Benona Szefflera zastąpił dh Maciej Trochimowicz. Naczelnikiem wybrano Marka Trochimowicza, a sekretarzem Marka Człapę.

Rok 2010 to rok jubileuszu 85-lecia istnienia OSP Sokolniki Małe. Uroczystości jubileuszowe miały miejsce 26 czerwca i połączone zostały z uroczystym poświęceniem odrestaurowanej figury św. Jana Nepomucena. Na uroczystość zaproszono zasłużonych członków OSP, delegacje z okolicznych jednostek oraz sponsorów, którzy od lat wspomagają działalność sokolnickiej jednostki. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń za wysługę lat, wśród których wyróżnili się Edmund Kosicki – 65 lat w OSP i Benon Szeffler – 60 lat w OSP. W październiku 2010 roku jednostka otrzymała nowoczesną motopompę TOHATSU o wydajności 1800 l/min.

W ostatnich gminnych zawodach sportowo – pożarniczych w 2011 roku drużyna żeńska zdobyła I miejsce i 14 sierpnia 2011 r. reprezentowała Gminę Kaźmierz w zawodach powiatowych w Chojnie, gdzie w grupie kobiet zajęła również I miejsce.

Sokolniccy strażacy są również aktywni w życiu społecznym gminy Kaźmierz. Włączają się bezinteresownie w pomoc na rzecz mieszkańców naszej gminy, pomagając między innymi w walce ze skutkami zimy.

Aktualnie OSP w Sokolnikach Małych liczy 52 członków, którzy nie tylko gaszą pożary, ale biorą również aktywny udział w życiu wsi i gminy. Do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej należy 10 członków.

W gminnych zawodach sportowo – pożarniczych w 2011 roku drużyna żeńska zdobyła I miejsceDruhowie strażacy z Sokolnik Małych wielokrotnie zajmowali czołowe pozycje w organizowanych na szczeblu gminy i powiatu zawodach pożarniczych. Bywały lata, że nie mieli sobie równych w wielu kategoriach.

W ostatnich gminnych zawodach sportowo – pożarniczych w 2011 roku drużyna żeńska zdobyła I miejsce i 14 sierpnia 2011 r. reprezentowała Gminę Kaźmierz w zawodach powiatowych w Chojnie, gdzie w grupie kobiet zajęła również I miejsce.

Sokolniccy strażacy są również aktywni w życiu społecznym gminy Kaźmierz. Włączają się bezinteresownie w pomoc na rzecz mieszkańców naszej gminy, pomagając między innymi w walce ze skutkami zimy.

tekst na podstawie kroniki opracował Jerzy Oses