Telefony alarmowe 998 / 112

Pamiętaj - fałszywy alarm może być przyczyną ludzkiej tragedii !!!

I rząd Od lewej: Patryk Brandyk, Hubert Siłacz, Robert Rybicki (naczelnik), Jan Rybicki (prezes), Zdzisław Kornatowski, Bartosz Rybicki, Maciej Skorupski. II rząd od lewej: Henryka Rybicka, Roman Peda, Dawid Walkowiak, Stanisław Hoły, Adam Maćkowiak, Tomasz Maćkowiak, Karol Mermela, Rafał Bączkowski, Karol Świergiel
 
I rząd Od lewej: Patryk Brandyk, Hubert Siłacz, Robert Rybicki (naczelnik), Jan Rybicki (prezes), Zdzisław Kornatowski, Bartosz Rybicki, Maciej Skorupski.
II rząd od lewej: Henryka Rybicka, Roman Peda, Dawid Walkowiak, Stanisław Hoły, Adam Maćkowiak, Tomasz Maćkowiak, Karol Mermela, Rafał Bączkowski, Karol Świergiel
ZARZĄD

Obecny zarząd:

  • Prezes Jan Rybicki
  • Wiceprezes -naczelnik Robert Rybicki
  • Wiceprezes -gospodarz Zdzisław Kornatowski
  • Sekretarz Adriana Rybicka
  • Skarbnik Maciej Skarupski
Z Kart Historii

Rok powstania: 1947

Ilość członków: w 1947 r. - 40 osób

Założyciele: Piotr Paczkowski, Edward Przybysz, Aleksy Wurst

W roku 1972 jednostka otrzymała samochód marki „ŻUK”

W 1976 roku jednostce wręczono sztandar.

Prezesi:

  • 1946-1977 Piotr Paczkowski

  • 1977-1989 Aleksy Wurst

  • 1989-2004 Jerzy Baranowski

  • 2005 do dziś Jan Rybicki

Naczelnicy: Edward Przybysz, Jan Rybicki, Robert Rybicki do dziś

W 2007 odbyły się uroczystości z okazji 60-lecia OSP Gaj Wielki. Kolorowy korowód przeszedł ze strażnicy do kaplicy, gdzie odbyła się uroczysta Msza św., następnie w Szkole Podstawowej nastąpił dalszy ciąg uroczystości, gdzie zostali odznaczeni druhowie: Jan Rybicki, Robert Rybicki, Karol Świergiel, Zdzisław Kornatowski, Marek Skirecki, Maciej Skorupski. Uroczystość zakończyła się świetną zabawą taneczną.

Poczet Sztandarowy OSP Gaj Wielki przy pomniku w Lesie BytyńskimDruhowie systematycznie uczestniczą w uroczystościach kościelnych, jako asysta, oraz innych uroczystościach na terenie gminy Kaźmierz.

Sukcesy i udział w imprezach: trzykrotne zwycięstwo w rajdzie młodzieżowym, puchar Straż honorowa podczas Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w parafii pw. św. Stanisława Bpa w Ceradzu Kościelnymprzeszedł na własność drużyny. W zawodach strażackich wysokie miejsca. Drużyna dziewczęca do lat 18 zdobyła I miejsce w zawodach powiatowych.

Remiza strażacka mieści się przy świetlicy wiejskiej. Dzięki pracy społecznej strażaków jest zadbana i dobrze spełnia swoją funkcję.

Obecnie stan osobowy liczy 24 członków w tym 6 kobiet, drużyna MDP liczy 14 osób.

 

tekst na podstawie protokołów z jubileuszu 60-lecia jednostki

przygotował Jerzy Oses