Telefony alarmowe 998 / 112

Pamiętaj - fałszywy alarm może być przyczyną ludzkiej tragedii !!!

DSC 5394

od lewej: Mariusz Chowaniak, Marcin Szymkowiak, Artur Brykarczyk, Marcin Starosta, Milan Szwedek, Bartłomiej Palszys, Grzegorz Pogorzelczyk, Grażyna Różycka, Paweł Gawroński, Roksan Różycka

ZARZĄD

Skład obecnego zarządu wybranego w dniu 26 stycznia 2011 r. tworzą:

  • Prezes Mariusz Chowaniak
  • Wiceprezes-naczelnik Michał Wrembel
  • Sekretarz i Kronikarz Roksana Różycka
  • Skarbnik Grażyna Różycka
  • Gospodarz Grzegorz Pogorzelczyk

Z Kart Historii

26 lutego 1950 roku na zebraniu wiejskim, które prowadził Wacław Mulczyński z Bytynia za sprawą 15 zapaleńców założono Ochotniczą Straż Pożarną, której zadaniem była ochrona przeciwpożarowa wsi. Na wspomnianym zebraniu wybrano zarząd jednostki OSP - prezesem został Wacław Mulczyński, sekretarzem Walenty Perz, skarbnikiem Czesław Mucha, gospodarzem wybrano Czesława Taisnera. W 1951 roku działalność jednostki wzrasta, otrzymała pierwszą ręczną pompę, zaprzęganą w konie. Od tego momentu zaznacza się bogaty rejestr przedsięwzięć i osiągnięć OSP Bytyń.

Na foto od strony traktora: Andrzej Świergirl, Ludwik Kurkowiak, Władysław Czyżewski, Szczepan Owsianny, Czesław Mucha, Franciszek PrzybylakStrażacy regularnie brali udział w gminnych zawodach pożarniczych, festynach i uroczystościach gminnych, zajmowali czołowe miejsca, a ilość członków wzrosła do 30 osób. W roku 1956 jednostka otrzymała motopompę „M-800", a w 1958 roku samochód bojowy zbudowany na podwoziu ciężarowego „Dodge”. W jednostce zmieniały się zarządy z uwagi na zły stan zdrowia i wiek tych osób. Po otrzymaniu samochodu jednostka jakby odżyła. Coraz więcej młodzieży wstępowało w jej szeregi. Wyposażona w samochód częściej brała udział w licznych konkursach i zawodach, zajmując na nich najczęściej I miejsce. W latach 60-tych wybudowano nową i bardziej funkcjonalną strażnicę. Od tej pory wszystkie spotkania odbywały się nie jak dotąd w Szkole Podstawowej, ale już w nowej strażnicy. W roku 1970 jednostka otrzymała z Komendy Powiatowej w Szamotułach używany samochód ŻUK. Aby wspomóc swój budżet, organizowano zabawy taneczne, z których dochód przeznaczany był na wyposażenie strażnicy. W roku 1973 Komenda Powiatowej Straży 50 lat OSP BytńPożarnej w Szamotułach wymieniła stary samochód na nowy również marki „ŻUK”, który służył do 1977 r. W tym samym roku ochotnicy z Bytynia otrzymali samochód Star-Beczkowóz GBM, który służył im do 1989 r. W 1991 r. ukończono remont i rozbudowę strażnicy. W 1992 jednostka została doposażona w nowy sprzęt przeciw pożarowy przez Urząd Gminy w Kaźmierzu. Do tego czasu jednostki zostawały pod zarządem Rejonowej Straży Pożarnej w Szamotułach. Później otrzymali jeszcze samochód Star 244 GBM. Corocznie w miarę możliwości finansowych gminy doposażeni są w nowy sprzęt ochrony osobistej np. mundury bojowe, wyjściowe, buty węże itd. Do dnia dzisiejszego biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych a młodzież w rajdach pieszych o puchar Wójta Gminy.

50 lat OSP BytyńNie sposób tutaj pominąć faktu, iż działalność bytyńskiej jednostki możliwa jest tylko dzięki pomocy materialnej gospodarzy naszej gminy oraz sponsorom, którzy przyczynili się swym groszem do zakupu nowego sztandaru. Za te gesty dobrej woli strażacy z Bytynia są im bardzo wdzięczni. Dziękują też przede wszystkim księdzu proboszczowi ś.p. Janowi Murkowskiemu, który zainicjował zakup sztandaru, oddając swoją niedzielną składkę ze Mszy św. w Bytyniu i w Mieściskach.

W gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły się w Kaźmierzu 19 czerwca 2011 roku, sekcja męska OSP Bytyń zajęła I miejsce i reprezentowała Gminę Kaźmierz na zawodach powiatowych w Chojnie, gdzie również zajęła I miejsce.

Obecnie OSP Bytyń liczy 35 członków w tym 8 kobiet, a w składzie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej jest 10 członków.

 

tekst na podstawie protokołów z 50 - lecia OSP Bytyń