Telefony alarmowe 998 / 112

Pamiętaj - fałszywy alarm może być przyczyną ludzkiej tragedii !!!

Administrator

W niedzielę 10 października 2021 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w jednostce OSP w Kaźmierzu. Ze względu na trwającą pandemię ilość zaproszonych osób była ograniczona. Wśród zaproszonych gości obecni byli; Sekretarz Gminy Kaźmierz Janusz Stróżyk, Radny Powiatu Szamotulskiego Włodzimierz Malinowski i dh Marek Jakubowski. Podsumowano rok 2020 i udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. Następnie przystąpiono do ważnego punktu zebrania - wyborów nowego Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej, Delegatów do Zarządu Gminnego ZOSP RP oraz Przedstawicieli do Zarządu Gminnego ZOSP RP.

Zarząd ukonstytuował się następująco:

dh Marcin Wielgosz - prezes

dh Rafał Szczepański - wiceprezes -naczelnik

dh Tomasz Napieralski - zastępca naczelnika

dh Roman Graczyk - skarbnik

dh Zenon Pawlaczyk - sekretarz

dh Sylwia Szczepańska - kronikarz

dh Tomasz Hałas - gospodarz

Komisja rewizyjna:

dh Małgorzata Musielska - przewodnicząca

dh Maciej Głuszak - członek

dh Przemysław Konieczny - członek

Przedstawiciele do Zarządu Gminnego:

dh Rafał Szczepański

dh Zenon Pawlaczyk

Delegaci:

dh Marcin Wielgosz

dh Tomasz Napieralski.

Poprzedniemu Zarządowi serdecznie dziękujemy za wkład pracy, który wnieśli w rozwój jednostki, a nowemu życzymy wytrwałości i sukcesów.